La Coral Interreligiosa per la Pau

coral-interreligiosa-1

La Coral Interreligiosa per la Pau va néixer a l’any 2007 com un projecte de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR), amb el desig de mostrar a la societat, avui tan multicultural i plurirreligiosa, que la cultura del diàleg i la Pau és un repte urgent i valuós.

La Coral Interreligiosa, actualment formada per més de 50 cantaires que pertanyen a diverses tradicions religioses, creences i conviccions pretén ser:

  • Un punt de trobada, de convivència i amistat.
  • Un camí que porti a fer experiència d’escolta i diàleg amb «el qui és diferent».
  • La possibilitat de poder expressar, mitjançant el cant, l’experiència de l’humà i del sagrat des de la perspectiva perspectiva de la cultura de la pau.
  • Una oferta de formació i enriquiment personal, mitjançant l’aprenentatge de tècniques vocals i el coneixement de peces musicals que pertanyen a distintes cultures i religions.